Có nên trả lời “you too” đối với những lời chúc như “good luck” không?

Nếu có ai đó chúc mình:

I wish you Merry Christmas!
hoặc
Good luck!

Thì mình trả lời “you too” liệu có kém thân thiện không? Như kiểu không thành tâm chúc lại chẳng hạn? Liệu có cụm từ nào khác để trả lời không? “Same to you” chẳng hạn?

Bình luận
Chấp nhận

Thực ra thì dùng “you too” cũng chả có vấn đề gì. Nó có vai trò y như “same to you.”

Nếu đó là lời chúc trong các dịp lễ thì thường người ta thêm “you too” vào sau câu chúc đầu tiên giữa 2 người đối thoại. Ví dụ:

A : Merry Christmas!

B: Thanks, merry Christmas to you, too!

Nếu bạn muốn chắc ăn (tỏ ra lịch thiệp và quan tâm hơn) thì bạn nên thêm “you too” vào sau câu chúc như ví dụ trên :)

Đã trả lời vào 16/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.