“in US English” và “in the US English”?

Đã trả lời

Mình tìm thấy cụm “in US English” trong 1 quyển từ điển, mà theo mình “in the US English” mới đúng.  Lý do vì cụm từ “the United States” phải có “the” chứ không phải chỉ có mỗi “United States”. Không biết mình nghĩ thế là đúng hay sai. Các bạn cho ý kiến nhé

“Definition of hundred in US English:”

Bình luận
Chấp nhận

Không phải đâu. Khi “US”, “UK”, “UN”, “UAE”,… được dùng như một danh từ, phải có mạo từ “the” ở trước nó 

We are going to the US next week.

The UK held a referendum on EU membership.

The issue will be raised at the UN.

Tuy nhiên, khi dùng như tính từ thì không có “the” ở đằng trước

UK law prohibits copyright infringement.

US senators serve six-year terms.

UN member states will discuss the issue.

Thi thoảng sẽ có mạo từ, nhưng đấy là bởi vì cần có mạo từ cho danh từ đứng sau

A US physicist has just won a Nobel prize.

Do đó, người ta sẽ dùng  “UK English” và “US English” – mặc dù thông thường hay gọi là  “British English” và “American English” hơn.

Đã trả lời vào 19/09/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.