“Available soon” và “Soon available”

Đã trả lời

Ví dụ trong một buổi giới thiệu về sản phẩm mới: “Available soon at your xyz dealer” hoặc “Soon available at your xyz dealer”. Dùng câu nào thì đúng???
Em cảm ơn!!

Bình luận
Chấp nhận

Cả 2 cụm trên đều mang nghĩa giống nhau, và đều đúng ngữ pháp. “Available soon” được dùng nhiều và thường dược thấy hơn, nên về cơ bản nếu là mình mình cũng sẽ dùng nó. “Soon available” cũng thi thoảng được dùng, nhưng không rộng rãi bằng.

Đã trả lời vào 15/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.