Từ với nghĩa “to break someone’s lie”?

Cả nhà cho em hỏi em có thể dùng từ hay cụm từ nào để nói “to break someone’s lie”?

Tức là chỉ ra anh/cô ta là kẻ nói dối.

She stood up and ___ his lie/that he was a liar.

Em nghĩ là dùng debunk nhưng không chắc nó phù hợp trong trường hợp này.

Bình luận
Chấp nhận

Bnaj có thể xem xét dùng “divulge” hoặc “bring to light”. Một cách dùng tích cực hơn là “brand someone a liar”.
Câu sẽ là:  “She stood up and branded him a liar.”

Đã trả lời vào 12/11/2015
Bình luận

Bạn có thể dùng thử  “exposed” rằng ai đó là kẻ nói dối.

Nó thường được sử dụng để nói trước đám đông, nhưng sẽ mất đi sức nặng khi dùng trong trường hợp 2 người cãi nhau trong nhà. Mình nghĩ nên dùng “exposed” trong trường hợp anh/cô ấy nói đối rất nhiều người, và bạn đang vạch trần anh/cô ấy trước đám đông.

Đã trả lời vào 12/11/2015
Bình luận

Refute.

Với nghĩa: to ​prove a ​statement, ​opinion, or ​belief to be ​wrong or ​false

(http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/refute)

“She stood up and refuted his lie.”

Đã trả lời vào 12/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.