Có thể hiểu “bring a plate” với nghĩa đen không?

Đã trả lời

Khi ai đó được dặn là “bring a plate” đến buổi Picnic, nó có thể hiểu là “mang đĩa đến” hay là phải mang thêm gì khác?

Bình luận
Chấp nhận

Cụm từ “bring a plate” được hiểu nghĩa là mang theo đồ ăn để cùng ăn với mọi người. Nó không nhất thiểu phải là đồ ăn “đặt trên đĩa”, nó có thể là bất cứ loại đò ăn nào cũng được, miễn là có thể ăn được ngay.

Đã trả lời vào 19/02/2016
Bình luận

Không, với trường hợp này, mình chắc chắn bạn sẽ không muốn đến buổi picnic mà chỉ mang theo “CÁI ĐĨA” không có gì, sẽ không gì xấu hổ hơn đấy bạn.

Bring a plate nghĩa là mang “đĩa thức ăn” đến (bạn có thể mang vài thứ đồ ăn nhẹ cho picnic). ..

Đã trả lời vào 19/02/2016
Bình luận

Plate là để đựng đồ ăn. Mang theo cái dĩa ko thì cũng kì.. nên phải đem theo đồ ăn để góp vui chứ hihi

 
Đã trả lời vào 03/09/2020
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.