‘the very next day’ có nghĩa là gì?

Đã trả lời

Trong bài Last Christmas có 1 cụm từ “ But the very next day”. Tui không hiểu nó có nghĩa gì, chỉ đoán là ngày tiếp sau ngày giáng sinh thui.

Vậy dùng “ Very next” có đúng ngữ pháp không? liệu có cái gì có thể “next” hơn so với các thứ khác không? có cái gì là ‘very next’ hay chỉ là ‘a little next’ không?

Ai biết chỉ tui nha

mình nghĩ ” the very next day”, that very day” có thể tạm dịch là ” ngay ngày hôm sau”, ” ngay ngày hôm đó”. 
” they went free that very day” tạm dịch ” họ được thả tự do ngay ngày hôm đó”

vào 11/07/2022.
Bình luận
Chấp nhận

Nói “very next” là đúng ngữ pháp đó. Very next day có nghĩa là ngày tiếp theo sau khi một sự kiện đã/sẽ xảy ra. Nghĩa của nó giống với the next day nhưng có một sự nhấn mạnh ( để chỉ khoảng thời gian ngắn), chỉ được dùng trong bối cảnh nhạy  cảm về mặt thời gian và không phải lúc nào cũng chỉ ngày hôm sau. VD:

  • John was not able to go to school that day but the very next day he recovered and went to school all fine and dandy.
  • Instead of returning to London three days later, as he said he would, he came back the very next day.
Đã trả lời vào 30/10/2016
Bình luận

Very được dùng để nhấn mạnh, không chỉ nghĩa là ở một mức độ cao. Nó còn được sử dụng trong cụm từ như: very best quality, her very own apartment, và the very beginning of the book

Đã trả lời vào 30/10/2016
Bình luận

Bạn nói đúng đó, bạn không thể “ more next” hơn những thứ khác.

Mình nghĩ bạn đang nói tới 1 câu trong bài Last Chrismas:

Last Christmas I gave you my heart. But the very next day, you gave it away.

Trong trường hợp này, thêm “very” để nhấn mạnh sự kiện đó đã diễn ra nhanh như thế nào. Nó chỉ ngày tiếp theo, 26/12, chứ không phải đêm Giáng sinh.

Đã trả lời vào 30/10/2016

https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/very

xem nghĩa chính xác tại trang này nhé 

vào 14/07/2021.
Bình luận

Very ở đây có nghĩa là “true” và có nguồn gốc từ tiếng latinh.

Nó chỉ được dùng trong các cụm từ như: “very next day”, “his very own”, “the very beginning”,… để nhấn mạnh đó thực sự là ngày hôm sau, thực sự là của anh ấy, ngay tại lúc bắt đầu.

Đã trả lời vào 30/10/2016

cho mình xin nguồn nhé ! Thanks

vào 14/07/2021.
Bình luận

Very là để nhấn mạnh. Ngày hôm sau anh đã thay đổi.

 
Đã trả lời vào 28/08/2020
Bình luận

“the very” + “same/one/something/job….” dịch là : “chính cái …(đó)”  

 the very = exact / particular 

Example: 

 But the very next morning –> Chính buổi sáng kế tiếp …….

 This is the very book I have been looking for all mont

–>( Đây chính quyển sách mà tôi tìm kiếm nguyên cả tháng nay)

 

You are the very person we need for the job 

–>(Anh chính là người mà chúng tôi cần cho công việc này) 

 

This very moment was what he had been looking for 

—>(Giây phút / khoảnh khắc này đây chính là những gì mà anh ta hằng tìm kiềm ) 

 He found the missing paper at the very bottom of the pile 

—> (Anh ta đã tìm thấy tờ giấy đã mất ngay chính bên dưới chồng (xấp giấy) này

 

https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/very

 trang này có giải thích đầy đủ và chính xác nhất nghĩa của từ “very” trong này. Mọi người tham khảo nhé 

Đã trả lời vào 14/07/2021
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.