Có gì khác nhau giữa “from the beginning” và “in the beginning”?

Đã trả lời

Mình không chắc mình hiểu như sau có đúng không?

Mình nghĩ rằng “from the beginning” ngụ ý cái gì đó kéo dài từ đầu đến tận bây giờ. Trong khi “in the beginning” ngụ ý điều gì đó chỉ xuất hiện vào lúc ban đầu giống với “at the beginning”.
Mình hiều thế có đúng không??
Mọi người giúp mình với.

Thank you!

Bình luận
Chấp nhận

Về cơ bản thì bạn hiểu đúng.
Trừ việc “from the beginning” không nhất thiết phải là kéo dài đến tận bây giờ “until now.” Nó cũng có thể chỉ mang nghĩa bắt đầu từ đầu cho đến khi sự việc kết thúc, ví dụ như:

“from the beginning of the Roman empire until the end of the Roman empire…”

Vói, “in the beginning” nó là một thời điểm trong dòng thời gian.

“From the beginning” là một đoạn thời gian được xác định bằng cách sử dụng từ một thời điểm nào đó bắt đầu đến khi kết thúc (hoặc vẫn đang tiếp tục).

Đã trả lời vào 13/12/2015
Bình luận

Bạn hiểu đúng rồi đó.

Một vài ví dụ khác để có thể hiểu rõ hơn cách dùng như sau:
1. From the beginning, we have a three-tier political system.
2. In the beginning, we had a two-tier political system.

Hi vọng những ví dụ trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Đã trả lời vào 13/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.