“as I did”, “as I have”, và “as me”

Đã trả lời

Câu nào trong số những câu dưới đây đúng hả mọi người?

You answered the same questions as me.
You answered the same questions as I did.
You answered the same questions as I have.

Làm sao để biết câu nào đúng và dùng cho ngữ cảnh thế nào?

Thanks in advance.

Bình luận
Chấp nhận

Hai câu đầu đều đúng. Câu thứ 3 sai, vì bạn không có “have” trong phần câu chính, nên nó không phù hợp khi bạn dùng “have” ở mệnh đề sau đó. Nhưng nếu bạn sửa câu thành:

You have answered the same questions as I have.

thì câu OK.

Đã trả lời vào 08/11/2015
Bình luận

Theo mình thì câu cuối sai, còn tại sao sai thì chịu, chờ các pờ rồ khác giải thích.
Hóng-ing 😀

Đã trả lời vào 08/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.