Thông tin của Naomi Dong

9275
Điểm

Câu hỏi
0

Đáp án
387

 • Đã hỏi vào 22/05/2017

  Cả 2 đều nói về mức độ và trạng thái nhưng さ dùng khi muốn nói, nhận xét khách quan còn み mang tính chủ quan.

  • 3679 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 09/05/2017

  (Tôi/Chúng tôi) đã mời ông Okada đến phim về các vấn nạn. (wadai trong trường hợp này có thể dùng là vấn nạn xã hội).

  Giờ gặp mặt/ giờ hẹn đã được đổi thành 6h. 

  Chuyến thăm  của ngày bộ trưởng lần này là viếng thăm không chính thức.

  • 1159 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 08/05/2017

  そうにゃ có nghĩa là 非常に trong phương ngữ của vùng kyushu (chính xác là khu vực nào thì mình không nhớ). 

  マジ = 本当に

  ヤバイ dùng với nghĩa như bạn maieri nói trong các trường hợp muốn nhấn mạnh các vấn đề mà mình cảm thấy là bấp bênh nguy hiểm, không chắc chắn. Hoặc bày tỏ ý kiểu “chết thật nhỉ” khi 1 vấn đề khó khăn gì đó xảy ra mà bạn cần phải giải quyết.

  • 1162 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 01/03/2017

  Để màhiểu rõ tình hình, cần thời gian.

  飲み込む: hiểu rõ.

  • 1353 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 22/02/2017

  Về cơ bản thì cả 2 đều có nghĩa giống nhau. 

  Chỉ khác là さっそく thì dùng khi tự bản thân muốn làm. Còn すぐに thì bản thân muốn làm hoặc bị bắt buộc phải làm đều OK.

  Ví dụ: 

  さっそく行きましょう vàすぐ行きましょう khi rủ nhau đi đâu mà mình muốn đi đều được. 

  Nhưng khi bạn đang ở đâu đó ở ngoài bị sếp gọi về công ty thì chỉ dùng: すぐに会社に戻ってきなさい

  Đáp án này được chấp nhận bởi tranhuunguyen. vào 23/02/2017 Được 15 điểm.

  • 3967 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
  • 1163 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 11/02/2017

  Làm ơn hãy đẩy/giữ hành lý của bạn ở chỗ này. (cái này chắc là ở sân bay/sân ga yêu cầu người có hành lý thì đi 1 đường nhất định để tránh làm ảnh hưởng đến người khác chăng?)

  Tiếng Anh chắc là: please keep rolling your luggage on this site properly.

  • 1666 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 09/02/2017

  cảm nhận mạnh mẽ.

  • 3940 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 17/01/2017

  Mình nghĩ là không khác nhau, không rõ lắm.

  • 3984 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 10/01/2017

  Câu 2 dùng tiếng Nhật đơn giản viết lại câu thì là: いっぱいのろうそくのような光がそれぞれ輝いているけれど、その光と光の間はとっても暗い。

  • 2462 xem
  • 6 đáp án
  • 0 điểm