câu này dịch làm sao ạ?

状況を飲み込むのに、時間がかかった。

Bình luận

Để màhiểu rõ tình hình, cần thời gian.

飲み込む: hiểu rõ.

Đã trả lời vào 01/03/2017

thanks a :)))

vào 01/03/2017.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.