giúp em dịch nghĩa câu với ạ. cảm ơn mọi người

岡田さんを話題の映画にさそった。

持ち合わせの時間を6時に変更してもらった。

今回の大臣の訪問は非公式に行われた。

Bình luận

(Tôi/Chúng tôi) đã mời ông Okada đến phim về các vấn nạn. (wadai trong trường hợp này có thể dùng là vấn nạn xã hội).

Giờ gặp mặt/ giờ hẹn đã được đổi thành 6h. 

Chuyến thăm  của ngày bộ trưởng lần này là viếng thăm không chính thức.

Đã trả lời vào 09/05/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.