Walking up/down the road/street

Cụm  walking up/down the road/street có được dùng khi đường bằng không có dốc không?

Hình như em có đọc ở đâu đó rằng nó còn được sử dụng khi cùng với số nhà, không biết có đúng không?

Ngoài ra, nếu cách dùng như trên đúng, tại sao walking down the street lại thường đượng sử dụng hơn walking up?

Bình luận
Chấp nhận

Mình không nghĩ là có bất cứ quy luật về cách sử dụng nào cả.
Hoàn toàn bình thường khi dùng up/down the street/road kể cả khi đường bằng không dốc. Sử dụng câu nào cũng phụ thuộc rất nhiều vào cảm quan của người dùng, mà không có luật lệ nào cụ thể.
Ví dụ: như bạn đề cập, dùng với đánh số nhà: Với số nhà tăng dần có thể dùng “up the street”, và hướng số nhà giảm dùng là “down the street”.

Về cơ bản thì nó không hề phụ thuộc vào độ cao, ý nghĩa của nó là tương đương nhau, khi nào dùng cái nào chỉ là phụ thuộc vào suy nghĩ của bản thân bạn. Ngoài ra, có 1 lưu ý nho nhỏ, nhiều người quen dùng “down the street” hơn nên nó phổ biến hơn “up the street”, để an toàn thì có lẽ cứ dùng theo số đông :D.

Đã trả lời vào 24/01/2016
Bình luận

Câu trả lời đơn giản là – đúng, bạn có thể dùng như vậy kể cả khi đường không dốc. Trong từ điển cũng có những giải thích như sau:

down (prep.) at a point further along the course of (something) : he lived down the street.
down (prep.) at a point somewhere on a road, path, etc. in a direction away from you : they live somewhere down Park Avenue.
up (prep.) at a further position on : a shop up the road.
up (prep.) further along (in any direction).

Đã trả lời vào 24/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.