Vague có phải là từ trái nghĩa với value?

Đã trả lời

Trong 2 ví dụ sau

  • I have a vague memory of something.
  • I have a vivid memory of something.

Có phải là vague trái nghĩa với vivid?

Bình luận
Chấp nhận

Trong ví dụ bạn đưa ra, có thể coi chúng là 2 từ trái nghĩa, vì chúng tạo ra 2 câu với nghĩa đối lập nhau

  • I have a vague memory of something = Tôi hầu như chỉ có thể nhớ 1 ít về nó.
  • I have a vivid memory of something = Tôi có một ký ức rất rõ ràng với nhiều chi tiết về nó.

Tuy vậy, nhìn chung thì 2 từ này không phải là từ trái nghĩa và không dùng cùng nhau để chỉ sự đối lập.

Một bức ảnh với “vivid colors” không thể dùng để so sánh với “vague colors” (vague colors chả có nghĩa gì cả). Trái nghĩa với “vivid colors” là “muted colors”.

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Vivid nghĩa là “tươi sáng”, “sống động”, “sặc sỡ”

Vague nghĩa là “mơ hồ” và thường được dùng để miêu tả cách nói chuyện hoặc hành văn của 1 người. Nó không dùng để miêu tả vẻ bể ngoài. Ví dụ, bạn không thể dùng vague để miêu tả 1 bức tranh trông như thế nào.

Dull là từ trái nghĩa tương ứng với vivid. 

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.