Sự khác nhau giữa large, big và huge?

Đã trả lời

Em muốn nói về một cộng đồng lớn hoặc một nhóm rất nhiều người thì có thể dùng các cụm từ sau đúng không?

  • A large community
  • A big community
  • A huge community

Cơ mà large, big và huge có gì khác biệt không hả các bác?

Bình luận
Chấp nhận

Các lựa chọn bạn đưa ra đều đúng. A large community và a big community đều dùng để nói về 1 cộng đồng lớn, không có gì khác biệt về nghĩa lắm, chỉ là “big” thì ít mang tính trang trọng hơn “large” thôi. Còn a huge community thì dùng để chỉ 1 cộng đồng lớn hơn nhiều so với 2 lựa chọn trên.

Đã trả lời vào 10/10/2015

Thêm vào đó thì “a huge community” cũng có phần informal. Ngoài ra để nói về 1 mức độ lớn hơn cả “large” và “huge” thì bạn có thể dùng “enormous” và “gigantic”

vào 10/10/2015.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.