Sự khác nhau giữa “all right” và “alright”?

Đã trả lời

Liệu có gì khác nhau giữa “alright” và “all right” không hả các bác? Em thấy cả 2 đều được dùng nhiều. Hay chúng là tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ?

Bình luận
Chấp nhận

Ngôn ngữ luôn thay đổi, và thường theo hướng tối giản hoá. Bạn có thể thấy sự tiến hoá của ngôn ngữ diễn ra ngay trước mắt mình. “All ready” đã trở thành “already”; “all right” thì đang trong quá trình trở thành “alright.” “Alright” đã được chấp nhận là dạng informal của “all right” và nhiều khả năng là nó sẽ thay thế hẳn “all right” thôi :)

Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

Mình xem 4 từ điển và chúng đều chỉ ra rằng “alright” là dạng informal của “all right.” Informal không có nghĩa là nó sai, chỉ đơn giản là “alright” thường được dùng trong các trường hợp không đòi hỏi sự trang trọng thôi.

Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.