Làm thế nào để nói “this number is the most frequent” chỉ trong một từ?

Đã trả lời

Giả sử mình có 1 dãy số sau: 1, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 1

Mình muốn nói số 2 là số có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong dãy trên nhưng mình muốn miêu tả gói gọn trong một từ thôi. Không biết câu “2 is the most frequent” có được không? có ai biết cách tốt nhất để diễn tả một số xuất hiện nhiều nhất trong dãy số không?

Cho mình thử comment vào đây nhé! Cảm ơn

vào 24/08/2017.
Bình luận
Chấp nhận

Câu Two is the most frequent  nghe ổn đó. ngoài ra, bạn có thể viết:

The number two is the most frequent value in the given array.

Mình nghĩ từ mà bạn tìm kiếm là mode. Đó là một thuật ngữ toán học

In the given array, two is the mode.

  • mode
    The mode is the value that appears most often in a set of data.
    (Wikipedia)
Đã trả lời vào 28/06/2017

Trong một đoạn hội thoại thông thường thì dùng các câu trên đều được. Nhưng nếu trong bài viết về toán học hoặc thống kê, dùng “mode” là tốt nhất. Mặc dù nó có thể gây nên nhầm lẫn trong các cuộc hội thoại thông thường, nên dùng “mode” trong các bài viết học thuật. Dạng tính từ của “ mode” cũng hay được dùng trong ngữ cảnh này, vd: The modal result was 2

vào 28/06/2017.
Bình luận

Most frequent” nghe ôn đó. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự chỉ muốn dùng một từ thôi, bạn có thể dùng commonest:

commonest

superlative form of common: most common.

common

Occurring or happening regularly or frequently; usual.


Nếu muốn dùng thuật ngữ toán học, bạn nên dùng mode:

mode

(statistics) The most frequently occurring value in a distribution.

Đã trả lời vào 28/06/2017

Nghe commonest cứ như kiểu sai ngữ pháp ấy nhỉ? Kiểu đáng ra là most common ấy, nhưng tớ đoán nó là một từ như kiểu bestest vậy

vào 28/06/2017.
Bình luận

Plain E thì như các bạn đã trả lời , 2 is the most frequent occurring value.
Còn trong thống kê thì mình cũng nên dùng theo kiểu thống kê, trong đó có nhiều từ như mode, median, range, mean.. Thì câu của bạn có thể diễn đạt như the mode of the array is 2

Đã trả lời vào 10/01/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.