Giới thiệu 1 người bạn là con gái, nhưng không phải là bạn gái?

Đã trả lời

Mình muốn giới thiệu về 1 người bạn mình, là con gái, nhưng không phải bạn gái mình thì nói sao hả các bạn? Bảo là “girlfriend” thì dễ gây hiểu nhầm rồi.

Bình luận
Chấp nhận

Sao bạn không đơn giản gọi là “my friend” và sau đó dùng đại từ để miêu tả giới tính của bạn ấy. Ví dụ, “My friend Sidney is helping me move. She’ll be here in an hour.”

“Female friend” hoặc “girl friend” thì đúng ngữ pháp, nhưng chúng tạo nên sự chú ý về giới tính và đôi lúc có thể nghe khá là kỳ cục khi dùng. Đặc biệt là trong những năm gần đây, tiếng Anh hiện đại đang cố gắng tránh dùng các danh từ phân biệt giới tính, ví dụ dùng “police officer” thay cho “policeman/policewoman” hoặc “flight attendant” thay cho “stewardess”. Hoặc nếu không có từ phi giới tính thay thế thì họ sẽ dùng danh từ vốn dành cho nam để chỉ cả nam lẫn nữ, ví dụ: dùng actor cho cả diễn viên nam và diễn viên nữ (thay cho actress).

Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

Dùng “my female friend” là được rồi :)

Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

Trong văn viết, bạn có thể dùng “girl friend” thay vì “girlfriend“. Theo Wiktionary thì viết tách ra thế dùng để miêu tả “bạn, là con gái” như bạn cần.

Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.