“Chat to” hay “Chat with”

Tớ không hiểu là nên dùng “chat to” hay “chat with”? Trong từ điển Oxford thì khẳng định là “chat to” mới đúng. Nhưng tớ được biết là khi 1 hội thoại xảy ra 2 chiều, thì dùng “with” mới diễn tả được tính “2 chiều” đó. Vậy phải chăng “chat with” cũng đúng?

Bình luận
Chấp nhận

Siu dùng Ngram, thì thấy kết quả
RE:

Vậy cứ theo số đông mà chơi “chat with” thôi 😀

Ngoài ra, bạn cũng nên biết thêm là mặc dù với “chat” thì “with” được dùng nhiều hơn, nhưng với “speak” và “talk” thì “to” được dùng nhiều hơn.

Speak to/with
RE:

Talk to/with
RE:

Điều này có thể được giải thích là vì “chat” có phần informal hơn và thường được dùng với tính chất bạn bè thân mật. Nó sẽ mang nghĩa trao đổi 2 chiều hoặc nhiều chiều, như bạn nói. Trong khi đó, “speak” và “talk” ít có xu hướng này hơn. Chúng có thể được dùng trong những nghi thức trang trọng, ví dụ như lãnh đạo “speak to” toàn thể nhân viên trong 1 bài phát biểu đầu năm (1 mình ổng nói, nhân viên đứng dưới nghe thôi).

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Mình nghĩ là cách dùng chat nó sẽ khác nhau giữa tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ.

Mình xem trên British National Corpus (BNC) thì thấy là “chatting to” phổ biến hơn “chatting with”, tuy nhiên xem trên Corpus of Contemporary American English (COCA) thì thấy ngược lại.

         BNC  COCA
 chatting to   135   39 
 chatting with  61  669 

Như vậy Anh-Anh thì dùng “chatting to” còn Anh-Mỹ thì “chatting with”

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.