Câu hỏi trong đề thi JLPT N1

Đã trả lời

Dưới đây là một doạn văn ở đề N1:

「俺は料理が得意なんだ」と自慢げに語る男性の頭あに、素材の値段やかかる時間、そして誰が後片付けをするか、などという問題は存在しません。あく まで趣味なのですから、高価な肉や滅多に使わない香辛料を駆使し、無駄をいっぱい出しながら料理するのです。そして使い散らかされた道具を洗のは、奥さん だったりする。

Và dưới là đáp án để lựa chọn:

筆者は男性の料理をどう思っているか。

1 無駄な努力である。

2 家族を満足させている。

3 実用的ではない。

4 自立のために不可欠だ。

Mình chọn 1.

Tuy nhiên, theo đáp án trong sách là 3. Nhưng mình không hề thấy  実用的 phù hợp với văn bản.
Tại sao câu 3 lại là câu dúng?

Hy vọng ai đó có thể giúp mình chỉ ra từ khóa cụ thể đề nhìn ra được câu trả lợi. THANKS!!!

Bình luận
Chấp nhận

Chúng ta hãy cùng bắt đầu dịch đoạn văn:

俺は料理が得意なんだ」と自慢げに語る男性の頭に、素材の値段やかかる時間、そして誰が後片付けをするか、などという問題は存在しません。

Đối với đàn ông với ý nghĩ tự mãn “tôi rất giỏi nấu ăn” trong đầu thì, họ chẳng bao giờ để ý đến số tiền tiêu tốn để mua nguyên liệu, thời gian và ai là người dọn dẹp.

あくまで趣味なのですから、高価な肉や滅多に使わない香辛料を駆使し、無駄をいっぱい出しながら料理するのです。

Đến cuối cùng, vì là sở thích, nên họ đã tiêu tốn thịt đắt tiền, những loại gia vị hiếm khi được sử dụng, rất lãng phí tiền của.

(Chú ý: 無駄を出す có thể dịch “lao động không cần thiết/lãng phí tiền bạc, …”phụ thuộc vào đoạn văn. Cụm từ này được đưa ra để gợi ý về câu trả lời.

そして使い散らかされた道具を洗うのは、奥さんだったりする。

Và người vợ là người donbj dẹp những đồ đã được mang ra dùng.

Câu hỏi là: Người viết nghĩ gì về việc nấu ăn của đàn ông?

1. 無駄な努力である: Lãng phí công sức.
2. 家族を満足させている: Làm gia đình vui vẻ.
3. 実用的ではない: Không thiết thực (không cần thiết).
4. 自立のために不可欠だ: Là điều không thể thiếu được cho sống độc lập (của đàn ông)

Theo những tiêu chí đã dịch ở trên, rõ ràng 1 và 3 đều nói đến sự lãng phí. Nhưng 3 nói đến cả sự không thực tế khi đàn ông nấu ăn.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Mình đồng ý với đáp án trong sách. Nó nói rằng, đối với các chàng trai, họ chẳng bao giờ quan tâm đến thời gian và tiền bạc họ đã bỏ ra để mua nguyên liuee, và cũng chẳng quan tâm đến dọn dẹp.
Tóm lại: con trai chỉ muốn trốn tránh thất bại khi nấu nướng.

Vì vậy, câu trả lời là 3.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.