Xây dựng câu cơ bản

Đã trả lời

Em đang làm bài tập của sách JLPT N5, bài tập về việc dịch và xây dựng câu.

例: “nói đến một người đi bằng taxi vì anh ta đang rấ vội” câu như sau: 時間がありませんからタクシーで行きます

Em gặp khó khăn trong việc dịch và đặt câu ở câu cuối. Câu như thế này ạ: “Anh ta mua hoa trị giá 1000 yên cho sinh nhật vợ”–> つまの誕生日から千円の花を買います.

Em dịch/đặt câu như thế đúng không ạ? Giúp em với ạ.

Bình luận
Chấp nhận

Trong ví dụ đầu: 例, 2 câu 「時間がありません。」 và「タクシーで行きます。」 (cả 2 đều là câu lịch sự) được nối bằng から.

Vì vậy bạn có thể viết ra 2 câu như sau:「妻の誕生日です。」 and 「花を買います。」, cả 2 đều là câu lịch sự và bạn chỉ việc nối câu bằng から:

妻の誕生日ですから、花を買います。

Hoặc bạn có thể dùng là:

妻の誕生日ですから、千円の花を買います。
今日は妻の誕生日ですから、千円で花を買います。
今日は妻の誕生日ですから、花屋で花を買います。

Nếu không cần thiết phải đặt giống câu ví dụ 1 thì bạn cũng có thể dụng như sau:

妻の誕生日ですので、花屋で花を買います。
妻の誕生日なので、千円の花を買います。
妻の誕生日だから、花屋で花を買うよ。(trong thể thông thường)

Chúc may mắn!!! :)

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.