Động từ kết thúc với –th

Thỉnh thoảng khi đọc sách hoặc trích dẫn, mình thường gặp các động từ kết thúc với –th. đây có phải là dạng từ cổ không? mình nên dịch những động từ đó như thế nào?

Bình luận
Chấp nhận

Động từ kết thúc với đuôi –eth là một dạng từ cổ của ngôi thứ 3 số ít trong thì hiện tại, ví dụ:

sayeth => says
goeth => goes

Mình không nghĩ ra được động từ nào kết thúc với –th mà không có dạng –eth. Nhưng như bạn badboy đã nói trong cmt, doth không có dạng –eth nhưng vẫn là dộng từ chia ở ngôi thứ 3 số ít ( tương tự như does). Theo mình thì nó vẫn xuất phát từ doeth. Trong mọi trường hợp, có lẽ cho rằng tất cả các động từ kết thúc với –th là động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít thì đúng hơn

Đã trả lời vào 06/11/2016

“The lady doth protest too much, methinks.” (trích Hamlet)

vào 06/11/2016.
Bình luận

Cách bạn dịch phụ thuộc vào bản chất của việc dịch.

Nếu bạn chỉ muốn chuyển tải lại ý nghĩa của câu thì chỉ cần tìm xem động từ nào đang được sử dụng, và chuyển sang dạng hiện nay đang dùng của nó. VD câu của Aristotle:

He who hath many friends hath none.

Có thể viết lại thành: 

He who has many friends has none. ( Anh ấy có rất nhiều bạn nhưng không có những người bạn tốt  thực sự)

Nhưng câu vừa rồi không phải là dịch, mà chỉ là viết lại theo dạng hiện đại thôi.

 

 

Đã trả lời vào 07/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.