Có phải “fasten” nghĩa là “làm cái gì đó xảy ra nhanh” không?

Đã trả lời

Mình băn khoăn không biết có phải “fasten” nghĩa là “làm cái gì đó xảy ra nhanh” không? giống sadden hay darken ấy?

Analysts say high-tensile steel and aluminium will be the more popular alternative for many years to come, considering parts makers would need to overhaul production lines and figure out ways to fasten new materials like cellulose nanofibre onto other car parts.

 

Theo 1 cách nào đó thì hasten có nghĩa là “make something happen fast” đó

vào 12/12/2017.
Bình luận
Chấp nhận

Nó có nghĩa là đính kèm

“parts makers would need to overhaul production lines and figure out ways to fasten new materials like cellulose nanofibre onto other car parts.”

Nó có nghĩa là gắn vật liệu mới với các phần khác của chiếc ô tô. Nó sử dụng ý nghĩa ban đầu của từ “fast” ( giữ tại chỗ) thay vì ý nghĩa phổ biến (speed). 

Đã trả lời vào 12/12/2017
Bình luận

Fasten có nghĩa đen là “làm nhanh”, nhưng fast có 1 nghĩa cổ hơn là “vững chắc, kiên định”.

1 số từ đồng nghĩa của “fasten” là attachjoinconnectfixclose.

Với động từ nghĩa là “làm nhanh”, có quicken hoặc hasten.

[ ways to [ fasten [ [new materials] [like cellulose nanofibre] ] onto [other car parts] ]

Đã trả lời vào 12/12/2017
Bình luận

fasten : buộc chặt 

 

Đã trả lời vào 03/09/2020
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.