Ý nghĩa của cụm: “his usual _______ self”?

Đã trả lời

Khi tìm cách dùng của từ “ebullient” ( sôi nổi, hăng hái ), mình tìm được câu dưới đây trên trang web của từ điển Cambridge. Thực sự thì mình không hiểu nghĩa của cụm “his usual _______ self” trong câu đó. Có phải nó nghĩa là anh ta không được sôi nổi như mọi hôm không?

He wasn’t his usual ebullient self.

Bình luận
Chấp nhận

Cách diễn đạt

He isn’t his usual ______ self

có nghĩa là một người có một đặc điểm tính cách nhất định nhưng vì lí do nào đó mà anh ta không thể hiện mình như thế vào thời điểm hiện tại 

VD, nếu một người bình thường sôi nổi và thân thiện nhưng hôm nay lại cáu gắt, bạn có thể nói :

She isn’t her usual friendly self today.

Ngược lại, nếu một người hay cáu gắt cằn nhằn lại trở nên thân thiện vào ngày hôm quá, bạn có thể nói: 

Did you hear Bob yesterday? He wasn’t his usual grumpy self.

Vì vậy, trong câu của bạn

He wasn’t his usual ebullient self.

Có nghĩa là bình thường anh ta rất sôi nổi và hoạt bát, nhưng vì lí do gì đó mà hiện tại không như thể, có thể do bị ốm hoặc gặp phải chuyện gì tồi tệ. 

Thường cụm này để chỉ những hành vi trong ngắn hạn, nhưng mình nghĩ cũng có thể dùng để chỉ sự thay đổi vĩnh viễn. VD như đoạn sau:

Bob just didn’t seem energetic anymore; he wasn’t he usually ebullient self. So, after a couple weeks of feeling exhausted, he finally decided to go see a doctor, where he learned he had Stage 3 cancer. That was such a tragedy.

Đã trả lời vào 27/08/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.