Khi nào thì nhân đôi phụ âm trước khi thêm “-ing”?

Đã trả lời

Em đang phải bổ túc lại tiếng Anh cấp tốc. Các bác có quy tắc nào cho việc thêm đuôi “-ing” vào sau động từ không? Khi nào thì phải gấp đôi phụ âm, khi nào thì không? Chẳng lẽ các từ sau đều phải học thuộc hết à?

  • riding
  • sitting
  • skating
  • writing
  • getting
Bình luận
Chấp nhận

Bạn nhân đôi phụ âm đối với các trường hợp sau:

  • các từ 1 âm tiết được kết thúc bởi [phụ âm – nguyên âm – phụ âm]. Ví dụ: sit –> sitting, get –> getting.
  • các từ 2 âm tiết được kết thúc bởi [phụ âm – nguyên âm – phụ âm] và trọng âm của từ rơi vào âm tiết thứ 2. Ví dụ: begin –> beginning. Trong trường hợp trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất thì không nhân đôi phụ âm. Ví dụ: happen –> happening.

Với các từ kết thúc bởi “e”: bạn bỏ “e” và thêm “ing”. Ví dụ: ride –> riding, dance –> dancing, skate –> skating.

Đã trả lời vào 17/10/2015
Bình luận

Anh Siu trả lời chuẩn rồi. Meow chỉ có 1 lưu ý nhỏ dành cho ThanLong, đó là: với các động từ kết thúc bằng “el”, ví dụ như travel, cancel, fuel, chisel, excel, funnel, grovel, label, marvel, .v.v thì trong tiếng Anh-Anh bạn phải nhân đôi “l” (travelling chẳng hạn). Trong khi đó, với tiếng Anh-Mỹ thì không cần.

 

Đã trả lời vào 17/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.