Cho em hỏi “to talk” và “to speak” khác nhau ở điểm nào?

Cả 2 động từ trên đều mang cùng một ý nghĩa, dùng cho hành động “nói”.
Liệu có gì khác nhau giữa 2 từ này không? Có điều gì cần lưu ý khi sử dụng 2 từ này không?
Cảm ơn cả nhà ạ!

Bình luận
Chấp nhận

Cách dùng và sự khác nhau giữa speaktellsay, và talk luôn luôn là vấn đề khó đối với những người học tiếng Anh.

Hai bác trả lời trước đã nói khá nhiều về những từ trên, tuy nhiên em cũng xin nói vắn tắt những điều mà các bác chưa nhắc đến.

Chắc nhiều người thắc mắc, làm thế nào để biết khi nào thì dùng từ nào?

  • Ability— khả năng: nếu nói đến khả năng, năng lực thì dùng “talk” ví dụ: “cats can’t talk“, “when I’m drunk I lose my ability to talk“. Chú ý là “speak” cũng có thể được dùng tuy nhiên không phổ biến.

 

  • Languages— ngôn ngữ thì dùng “speak” ví dụ: “speak English“;

 

  • Action— hành động, như trên câu trả lời trước, cả 2 từ đều có thể dùng. Với “speak” thì chủ yếu dùng cho hành động 1 chiều, trong khi “talk” thường được dùng trong cuộc hồi thoại 2 phía.

 

  • Express information— truyền đạt thông tin sử dụng “say” hoặc “tell” ví dụ: “told her that I love her“. Ở đây, “I love her” là thông tin được truyền đạt. “Say” cũng có thể dùng, nhưng chỉ thường dùng cho hành động xảy ra một lần: “said that the discussion is over and hung up the phone.

 

Hãy xem ví dụ dưới đây:

I can see they are talking, but I don’t know what they are saying.

Bạn có thể nhìn thấy hành động nói chuyện, nhưng bạn không biết được ý nghĩa hay thông tin mà họ đang trao đổi với nhau.

Wide topic, narrow topic – Chủ đề rộng, chủ đề hẹp.

  • Sử dụng“say” hoặc “tell” nếu chủ đề được chỉ đích xác hoặc nó là một phần nhỏ của thông tin: “I told her there is a party tonight”;

 

  • Sử dụng“talk about” hoặc “speak about” khi chủ đề nhắc đến rộng: “We are speaking about history”. Ngoài ra nên chú ý khi nói vềchính trị dùng “talk politics”  không có “about“.

 

  • Trò chuyện trong một thời gian dài: sử dụng“talk about” hoặc “speak about”, như đã nói bên trên;

 

Imperative – sai khiến thường được dùng theo quy tắc đã nói bên trên nhưng có thể tóm tắt như sau:

  • Kéo dài thời gian hay đoạn đối thoại “Talk to me.

 

  • Đoạn độc thoại dài — Tell me about your problem.”

 

  • Độc thoại ngắn— Say something!”

 

  • Yêu cầu về biểu hiện hay đặc tính của cách —Speak slowly please.”

 

 

 

Đã trả lời vào 22/06/2016
Bình luận

Có chút khác biệt giữa 2 từ như sau:

Speak
Động từ [không có đối tượng]
nói gì đó để truyền đạt thông tin, ý kiến hay cảm giác.

Talk
Động từ [không có đối tượng]

Nói để truywwnf đạt thông tin hoặc ý tưởng hay giao tiếp (bằng lời nói).

 

Hai từ này có thể thường được dùng thay thế cho nhau. Speak dùng formal hơn, nhưng nó cũng dùng cho cuộc hội thoại một phía.

Do đó, khi nhà chính trị gia (tổng thống, thủ tướng) phát biểu thì bạn sẽ không nói:

The President talked about XY issues. [Ex 1]

Chúng ta dùng:

The President spoke about XY issues. [Ex 2]

Tuy nhiên nếu President thảo luận về vấn đề nào đó chúng ta có thể dùng  talked ( như Example 1).

Đã trả lời vào 22/06/2016
Bình luận

Để không nói thừa quá nhiều, mình tóm tắt như sau:

Cả 2 từ đều sử dụng rộng rãi và có một chút khác biệt nhỏ. Khi đề cập đến cuộc đối thoại dưới 2 hay nhiều người nó không có quá nhiều khác biệt và thường được dùng thay thế cho nha. Bạn có thể speak và talk với ai đó về điều gì đó.

 

I talked to him yesterday.

May I speak with you for a minute?

 

Nếu nói đến cuộc hội thoại hơn là thảo luận, dùng talk có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất.

 

We need to talk.

 

Nếu như cuộc hội thoại với 1 hướng duy nhất, ví dụ như buổi diễn thuyết, nói truyện trên radio, bạn nên dùng speak.

 

He spoke at the conference.

 

Khi đề cập đến sử dụng hay hiều biết về ngôn ngữ, talking chỉ là sử dụng các từ ngữ, còn speaking nghĩa là bạn có khả năng dùng một ngôn ngữ cụ thể. Có rất nhiều nguồn nói rằng talk a language là sai nhưng bạn cũng có thể thấy ví dụ như sau:

I speak English and German.

I can’t understand him because he talks Mandarin.

 

Speak có thể thể hiện khả năng sử dụng “giọng nói” của bạn.

 

I can’t speak any more because of a throat injury.

 

Và như bạn đã trả lời trong câu trả lời trước, speak thì formal hơn talk.

Đã trả lời vào 22/06/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.