iPhone 5 hiển thị iOS 9.3.5 là cập nhật có sẵn, không phải iOS 10

iPhone 5 hiển thị iOS 9.3.5 là cập nhật có sẵn, không phải iOS 10

Em iPhone 5S của em hiển thị iOS 10.0 là bản cập nhật có sẵn, nhưng với iPhone 5 thì khác, chỉ hiển thị iOS 9.3.5

Có bác nào biết tại sao không?

Bình luận
Chấp nhận

Do iPhone đã tải bản cập nhật 9.3.5 trước nên không thể tải/ cài đặt iOS 10 cho tới khi nó được cài đặt. Bạn có thể xóa phần tải về trên iPhone, hoặc cài bản 9.3.5, sau đó cập nhật tiếp lên iOS 10.

Để xóa cập nhật:

  • Vào Settings > General > Usage > Manage Storage.
  • Chọn Delete Update, chọn Delete tiếp để xác nhận
Đã trả lời vào March 8, 2017
Bình luận

Khi điện thoại không hiển thị tải xuống cập nhật mà đã tải xuống và đang chờ để được cài đặt, bạn có thể vô hiệu hóa nó bằng cách vào Settings > General > Storage & iCloud Usage > Manage Storage (Cài đặt> Chung> Bộ nhớ và Cách sử dụng iCloud> Quản lý bộ nhớ ), trong phần đó, bạn xóa cập nhật đã tải.

Sau đó kiểm tra lại cập nhật sẵn có sẽ nhìn thấy iOS 10.0.1

Đã trả lời vào March 8, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.