iTunes bị tắc ở quá trình cài đặt “installing” khi cài đặt các thư mục .ipa

Mình vừa tải thư mục có đuôi .ipa (một loại game miễn phí). Khi mình cố cài đặt nó từ iTunes đến thiết bị của mình, thư mục này mãi vẫn dừng ở quá trình cài đặt “installing”:

iTunes screenshot

 

Bạn đã tải game qua iTunes à? Nếu không phải ở iTunes, thì bạn tải game từ đâu đó? Ngoài ra, cố cài đặt nó trên iPhone chính nó sẽ sử dụng app store.

vào July 27, 2016.

Mình không tải từ iTunes bạn ạ, mình tải từ đây này.

 

vào July 27, 2016.
Bình luận

Chuyện tải xuống/cài đặt file IPA – dù là miễn phí hay không, thường hiếm khi xảy ra.

Các thư mục có đuôi .IPA thường được sử dụng cho các thiết bị đã được biết đến và được đăng ký (ví dụ như các thử nghiệm beta) – nếu thiết bị của bạn không được đặng ký và thiết bị của bạn được bao gồm trong các tập tin hồ sơ IPA thì việc cài đặt tập tin IPA sẽ thất bại.

Loại quan điểm/sự bảo vệ này của apple theo kiểu: hoặc bạn có một mối liên hệ thân thiết với nhà phát triển, chỗ đã bao gồm cả thiết bị của bạn (theo như mình biết tối đa là 200 thiết bị), hoặc bạn thay đổi phần mềm để phá bỏ các giới hạn mặc định apple đã đặt ra (jailbreak thiết bị), hoặc bạn sử dụng AppStore chính thức và gỡ bỏ file IPA

Đã trả lời vào July 27, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.