Apple Mail trên iOS 10 mất email khi chuyển sang ứng dụng khác

Đã trả lời

Có ai biết thế này là bị làm sao không?

  1. Mở “Messages” trên iOS.
  2. Tìm hoặc tạo 1 mail có chứa địa chỉ mail: [email protected].
  3. Nhấn vào [email protected] để tạo mail mới. (Ứng dụng Apple “Mail” sẽ mở 1 cửa sổ trên đầu ứng dụng Messages .)
  4. Bắt đầu viết thư 
  5. Đột nhiên nhớ ra bạn cần cóp 1 link ở Safari hoặc ứng dụng khác nên chuyển sang ứng dụng khác bằng cách nhấn 2 lần vào nút home vật lý. 
  6. Chuyển sang ứng dụng khác, cóp link và chuyển lại về mail thì không còn gì 
Bình luận
Chấp nhận

Khi làm theo các bước của bạn thì máy mình cũng bị tương tự, email không được lưu trong phần nháp. Có vẻ Apple mong muốn bạn gõ mail mà không chuyển sang ứng dụng khác. Mình nghĩ bạn nên thử báo cáo lỗi xem sao

Đã trả lời vào October 16, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.