Đồng bộ keychain trên Mac và iPhone

Tớ đang dùng MacBook(10.12.6) và iPhone (iOS 10.3.3)

Tớ đã cấu hình Safari để lưu mật khẩu trên các trang web, và tớ cũng thay đổi mật khẩu mặc định khi đăng nhập trên keychain.

Theo đó, cách duy nhất để lưu mật khẩu trên Safari là dùng mật khẩu tớ đã cài ở phần “đăng nhập” trên keychain.

Vấn đề là Safari trên iPhone không biết mật khẩu mà tớ đã lưu trên Safari của MacBook.

Cả MacBook và iPhone của tớ đều dùng chung tài khoản iCloud, và bookmark với lịch sử đều đồng bộ hóa

Thứ duy nhất không đồng bộ được là mật khẩu.

Đó là do giới hạn trên iOS hay nó chỉ hoạt động khi được cài đặt?

Bình luận
Chấp nhận

Keychain đăng nhập là keychain riêng trên Mac của bạn và không đồng bộ với iOS. Để dùng iCloud keychain, bạn cần phải lưu mật khẩu trên iCloud keychain, sau đó nó sẽ hiển thị bên cạnh phần đăng nhập tại Keychain Access nếu bạn đã kích hoạt dịch vụ iCloud trong Syste Preferences

Đã trả lời vào October 27, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.