Cảm biến vân tay (touch ID) có xóa thiết bị sau các lần thử thất bại?

Mình không có iPhone 5s nhưng mình biết mình có thể cài đặt thiết bị iOS tự động xóa chúng, khi gõ mật khẩu saiquá nhiều lần. Liệu cảm biến vân tay có làm điều tương tự?
Mình thấy thế khá là bất tiện bởi vì việc không may chạm phải cảm biến vân tay ID sensor thường xuyên xảy ra.

Bình luận
Chấp nhận

Để mình trích cho bạn đoạn này, từ trang chủ của Apple:

Touch ID only allows five unsuccessful fingerprint match attempts before you must enter your passcode, and you can’t proceed until doing so.

Tạm dịch là: “Cảm biến vân tay chỉ cho phép 5 lần thử vân tai thất bại trước khi bạn phải  điền mật khẩu màn hình, và bạn sẽ không thể tiếp tục thử cho đến lúc làm như vậy”

Sau đó bạn sẽ có 10 lần điền mật khẩu màn hình (passcode) trước khi thiết bị xóa, nhưng chúng sẽ được đếm riêng với các lần thử để xác minh touch ID.
Có sự khác nhau nho nhỏ trong các câu trả lời:

  • Sau 3 lần thử, điện thoại sẽ hiển thị màn hình passcode, nhưng bạn vẫn có thể có thêm 2 lần thử nữa để xác minh touch ID.
  • Sau 5 lần thử, Touch ID sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi nào bạn điền passcode thành công.

Các tài liệu an ninh của Apple không đề cập đến bất kỳ cài đặt nào cho việc xóa thiết bị sau khi thử touch ID thất bại và mình cũng không biết đến cài đặt nào như vậy cả. Mình không nghĩ thiết bị iOS có thể tự xóa sau 5 lần thử không thành công, ít nhất thì cũng không phải với phiên bản iOS hiện tại

Đã trả lời vào July 17, 2016
Bình luận

Nếu bạn thử touch id thất bại 3 lần thì máy sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu. 3 lần thất bại ở touch id sẽ không bị tính vào các lần nhập mật khẩu và bạn sẽ có nguyên 10 lần để thử mật khẩu.

Đã trả lời vào July 17, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.