Chi tiết liên lạc của mình ở đâu?

Đã trả lời

Trong danh bạ không có mục chi tiết liên lạc riêng của mình. Tất cả những gì có ở đó là số điện thoại di động của mình ở đầu danh sách.

Nhưng mình có vài số điện thoại cố định, số điện thoại bàn ở cơ quan và vài địa chỉ email. Làm thế nào để có thể hiển thị/ sử dụng chúng?

Bình luận
Chấp nhận

Để tạo chi tiết liên lạc của riêng mình, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Tạo một liên lạc mới với tên và thông tin của bạn, giống hệt như cách bạn tạo cho người khác ấy.
  2. Đến Settings > Mail, Contacts, Calendars
  3. Ở mục Contacts sẽ có một lựa chọn là My Info . Chọn nó, sau đó chọn liên lạc bạn đã tạo ở trên từ danh sách mới hiện lên.
Đã trả lời vào August 11, 2016
Bình luận

Chọn mục của bạn ở đầu danh sách, nó là một chi tiết liên lạc đầy đủ đấy, có thể chỉnh sửa và bổ sung thoải mái mà.

Đã trả lời vào August 11, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.