Làm thế nào để chuyển dữ liệu về sức khỏe từ một thiết bị sang thiết bị khác?

Mình vừa được tặng một iPhone 6+ và muốn chuyển dữ liệu sức khỏe của app Health từ iPhone 5 sang. Mình biết mình có thể export nó, nhưng mình k thấy bất cứ lựa chọn import nào trên Health. Làm thế nào để mình có thể chuyển được các dữ liệu này?

Bình luận
Chấp nhận

Cách duy nhất tớ biết là back up iPhone 5 với itunes và đảm bảo rằng bạn chọn “Encrypt iPhone Backup” (mã hóa backup). Khi bạn thực hiện  “Restore from Backup” trên iPhone 6, chọn backup đã được mã hóa bạn vừa tạo. Dữ liệu sức khỏe của bạn sau đó sẽ được chuyển sang. Còn nếu bạn không mã hóa backup của bạn như tớ đã làm và bạn chuyển sang dùng iPhone 6 với các dữ liệu và ứng dụng mới thì việc sau đó làm thế nào tớ cũng chịu luôn. Mong các bước trên sẽ giúp bạn.
Bạn có thể xem tại đây: http://support.apple.com/en-us/ht5262

Đã trả lời vào July 17, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.