Tắt đếm bước trên iPhone 6

Hôm nay mình mở app Health trên iPhone 6 và nhận ra rằng nó đang đếm bước đi của mình.
Tuy nhiên, mình không bao giờ bật chức năng này.
Có cách nào để tắt nó đi k?

Bình luận
Chấp nhận

Đó không phải là một chức năng mà bạn cần bật. Bộ đồng xử lý bắt đầu theo dõi khi bạn bật điện thoại lên. Để trả lời câu hỏi của bạn, Health app không theo dấu bước chân của bạn, nó chỉ đơn thuần hiển thị cho bạn dữ liệu đã được lấy từ bộ đồng xử lý và các thông tin sức khỏe khác liên quan đến các ứng dụng. Mình e rằng cái đấy không tắt được đâu.
Một số nhà phát triển qua cộng đồng jailbreak đã cố để tắt nó – bạn cũng nên xem thử qua nếu bạn muốn tìm giải pháp cho vấn đề của bạn.

Đã trả lời vào July 17, 2016
Bình luận

Nếu ở iOS 8 thì bạn làm theo các bước sau: Settings => Privacy => Motion & Fitness => Fitness Tracking (On/Off). Mình không biết có hiệu quả hay không, khi mình tìm thấy nó thì nó đang được bật, ứng dụng Health vẫn chưa thể tìm thấy bất cứ dữ liệu nào về sự chuyển động.

Đã trả lời vào July 17, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.