Làm thế nào để chia phần dữ liệu đã lưu trữ trên “thẻ nhớ như bộ nhớ trong” ( adopted storage)?

Thực lòng mà nói mình không muốn mọi lưu trữ đều trên thẻ nhớ, vì thế mình thắc mắc liệu mình có thể chia ra 1 phần trên thẻ nhớ và 1 phần để trên bộ nhớ trong như bình thường không hả các bạn?

Đã hỏi vào Tháng Tám 6, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Bạn không cần phải root điện thoại đâu nhưng điện thoại mà tớ đã làm thành công thì đã root rồi.

    1. Bạn cần kích hoạt Developer Options.
    2. Kích hoạt tính năng USB Debugging
    3. Đảm bảo thẻ SD được định dạng như di động, sau đó nhận lện thực thi adb
    4. Kết nối điện thoại với máy tính và cho chạy adb devices . Nếu điện thoại được kết nối đúng cách, bạn sẽ thấy nó được liệt kê ở phần output.
    5. Cho chạy adb shell sm list-disks adoptable . Nó sẽ cho bạn thấy danh sách các ổ đĩa có thể sử dụng.
    6. Với điện thoại của mình, nó cho thấy disk:179,128 , vì vậy mình chạy  adb shell sm partition disk:179,128 mixed 80 trên thẻ  AS32 GB. Nó đã đem lại cho mình 5 GB lưu trữ như bộ nhớ trong và phần còn lại sử dụng cho việc khác. (Điều này sẽ định dạng trong thẻ SD của bạn.)

 

 

 

 

 

 

 

Đã trả lời vào Tháng Tám 6, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.