Không có Now On Tap trên Marshmallow

Tớ vừa mới flash phiên bản ổn định của Cataclysm trên em Nesux 5 . Cataclysm có thêm vào 1 số tính năng trong đó bao gồm AppOps.

Tuy nhiên, hệ thống không còn tính năng Now On Tap nữa. giữ nút Home chỉ hiện ra màn hình Google Now. Điều này xảy ra trên Google Experience Launcher, ứng dụng của bên thứ 3 Nova Launcher và rất nhiều ứng dụng khác bao gồm Facebook, Inbox, Telegram và WhatsApp.

Vì nghĩ là tớ đã chẳng may vô hiệu hóa nó khi cài đặt, tớ đã tìm trong phần cài đặt xem có thể kích hoạt lại không nhưng không thể tìm được tùy chọn nào.

Không có Now On Tap trên Marshmallow

Không có Now On Tap trên Marshmallow

Không có Now On Tap trên Marshmallow

Theo như tớ biết, Cataclysm khôn g hề vô hiệu hóa hay gây ảnh hưởng đến Now on Tap theo bất cứ cách nào. Trước đây, tớ đã từng flash image của nhà sản xuất cho 6.0 và có Now On Tap trên đó.

Vậy có ai biết tại sao lại không có Now On Tap không?

Droid-biết-chút Đã hỏi vào Tháng Tám 19, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Google Now on Tap chỉ có sẵn nếu ngôn ngữ hệ thống là tiếng Anh.

Đây là mình dịch câu trả lời từ Google Support:

Tính năng này có ở trên ngôn ngữ nào ?

Now On Tap hiện nay chỉ có sẵn bằng tiếng Anh’

Nếu bạn chỉ cài đặt ngôn ngữ trong Google Search là English thì sẽ không có tùy chọn cho Now On Tap đâu. Bạn phải cài đặt ngôn ngữ hệ thống là English. Khi đó, bạn sẽ tìm thấy Now On Tap ở phần Settings – Google – Search and Now. Ở các ngôn ngữ khác sẽ không có phần này.

Có vẻ như tiếng Anh nào cũng được chấp nhận, chứ không phải chỉ English ( US) ( Anh- Mỹ) hoặc UK ( Anh- Anh)  mà cả English ( AU, India) ( Anh-Úc, Anh-Ấn) đều được.

 

Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Tám 19, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.