Cách cài đặt lại location_provider_allowed

Đã trả lời

Tớ đang dùng Samsung S7, LineageOS 14.1, chạy Android 7.2.1.

Mình dùng tasker để  càiGPS On và Off theo cách sau:

GPS On:

settings put secure location_providers_allowed +gps,network,wifi

GPS Off:

settings put secure location_providers_allowed -gps,network,wifi

Cả 2 lệnh đều chạy trongroot

Nhưng rồi có gì đó xảy ra ( có thể là trong khi tớ đang test câu lệnh) khiến bây giờ tớ không thể chuyển sang GPS Off ( trong phần Setting), và khi liệt kê cài đặt như sau: 

settings list secure

thì tớ thấy:

  location_providers_allowed=wifi,wifi,+network,+wifi,+network,+wifi,+network,...+wifi,network,network

1 câu lệnh rất dài với nội dung lặp lại

Có ai biết cách nào để cài đặt lại không ( mà không phải thiết lập lại cài đặt của nhà sản xuất)

Đã hỏi vào Tháng Mười Hai 31, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể thay đổi bằng cách:

settings put secure location_providers_allowed ' '

Nếu không được, sửa trực tiếp file e settings_secure.xml ở trong/data/system/users/0/. Tìm dòng có chứa  location_providers_allowed và thay giá trị cho nó

Đã trả lời vào Tháng Mười Hai 31, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.