Cách cài đặt lại location_provider_allowed

Đã trả lời

Tớ đang dùng Samsung S7, LineageOS 14.1, chạy Android 7.2.1.

Mình dùng tasker để  càiGPS On và Off theo cách sau:

GPS On:

settings put secure location_providers_allowed +gps,network,wifi

GPS Off:

settings put secure location_providers_allowed -gps,network,wifi

Cả 2 lệnh đều chạy trongroot

Nhưng rồi có gì đó xảy ra ( có thể là trong khi tớ đang test câu lệnh) khiến bây giờ tớ không thể chuyển sang GPS Off ( trong phần Setting), và khi liệt kê cài đặt như sau: 

settings list secure

thì tớ thấy:

  location_providers_allowed=wifi,wifi,+network,+wifi,+network,+wifi,+network,...+wifi,network,network

1 câu lệnh rất dài với nội dung lặp lại

Có ai biết cách nào để cài đặt lại không ( mà không phải thiết lập lại cài đặt của nhà sản xuất)

Droid-biết-chút Đã hỏi vào Tháng Mười Hai 31, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể thay đổi bằng cách:

settings put secure location_providers_allowed ' '

Nếu không được, sửa trực tiếp file e settings_secure.xml ở trong/data/system/users/0/. Tìm dòng có chứa  location_providers_allowed và thay giá trị cho nó

Droid-lơ-mơ Đã trả lời vào Tháng Mười Hai 31, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.