Không thể kết nối Wifi với điện thoại dùng Nougat

Đã trả lời

Tớ mới cập nhật Nougat cho Nexus 5P, nhưng không thể kết nối với 1 số mạng Wifi được, bởi vì nút connect vẫn có màu xám sau khi nhập thông tin. Có ai biết có vấn đề gì không?

Không thể kết nối Wifi với điện thoại dùng Nougat

Droid-kinh-nghiệm Đã hỏi vào Tháng Mười 5, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Bạn nên chọn ít nhất 1 tùy chọn trong phần “ CA Certificate”. Mình đã có thể lưu phần cài đặt sau khi mình thiết lập thành “Don’t validate”

Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Mười 5, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.