Cách bỏ chế độ vuốt màn hình:

Vao cai dat/gesture unclook/ tat(off).

Droid-gà-mờ Đã hỏi vào Tháng Năm 17, 2018 Tổng hợp.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.