Làm thế nào để nói “Cô gái thích được chụp ảnh kia là bạn của tôi” trong tiếng Nhật?

Đã trả lời

Mình muốn nói: Cô gái thích được chụp ảnh là bạn của tôi. Thì nói là:

写真を撮って貰うことが好きだ女性は私の友達です。
Có đúng không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Cô gái thích được chụp ảnh là bạn của tôi
写真を撮って貰うことが好きだ女性は私の友達です。

Đổi  “好きだ”thành tính từ  “好きな” để kết hợp với danh từ  女性. Vì vậy câu của bạn sẽ được dịch là:
写真を撮ってもらうことが好きな女性は私の友達です。
hoặc
写真を撮ってもらうのが好きな女性は私の友達です。

Bạn cũng có thể nói như sau:
写真に/を撮られるのが好きな女性は私の友達です。

Đã trả lời vào 05/10/2015
Bình luận

撮ってもらう sẽ chỉ ra ý tưởng rằng ai đó làm việc gì đó cho bạn. Trong trường hợp này cô gái là người được chụp ảnh và cũng là chủ thế của bức ảnh, vì vậy bạn nên dùng hình thức thụ động.

Thứ 2, bạn không thể dùng ,  好きだ女性, 好き là tính từ đuôi  – な, vì vậy nó phải là  好きな女性.

Câu của bạn sẽ là:

撮影されるのが好きな女性は私の友達です。

Đã trả lời vào 05/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.