Những trang luyện đọc tiếng Nhật?

Có trang nào có cả Nhật-Việt để đối chiếu không ạ

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.