Có ai có thể kiểm tra lỗi sai hộ em trong câu trả lời cho mấy câu hỏi được không ạ?

Đã trả lời

1. しょうらい、日本に留学(りゅうがく)したいと思いますか。
Trong tương lai, bạn có muốn đi du học tại nhật không?
はい、もちろんです。なぜなら、日本の何もになるようにするたいです。まもなく日本に留学(りゅうがく)したいと思います。
Vâng, em/tôi rất muốn. Bởi vì tôi muốn học mọi thứ về Nhật bản. Em/tôi nghĩ sẽ đi du học Nhật trong thời gian sớm nhất có thể.

2. もしたくさんお金があったら、どんな事をしたいと思いますか。
Nếu bạn có nhiều tiền, bạn sẽ làm gì?
日本にどこもに行きます。もしたくさんお金があったら、こまるないで、日本のぶんかをなられるし日本語の上手になあれるします。いいですよ。
Em/tôi sẽ đi hết tất cả mọi nơi ở Nhật bản. Nếu em/tôi có tiền và thời gian, em/tôi sẽ có thể học về văn hóa nhật bản, và trở thành người giỏi tiếng nhật mà không có trở ngại gì. Như thế chẳng phải rất tốt sao?

Bình luận
Chấp nhận

Các câu của bạn gần như là không dùng được toàn bộ, nên mình viết lại luôn câu trả lời cho từng câu. mình chỉ dịch thoát ý thôi chứ không dịch chính xác từng từ bạn nhé.
1. はい、もちろんです。日本のことを何でも勉強したいですから、まもなく日本に行く予定です。
2. 日本の全国に行きたいです。もしお金と時間がたくさんあったら、困らなく日本の文化と日本語を勉強して良くなるようにしたいです。それでいいでしょう?
Có thể bài dịch của mình chưa phải tốt nhất, nhưng mình nghĩ lòa dùng được :) chúc bạn thành công.

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.