Làm sao để nói “tôi mua quyển sách này giá 1200 yên” một cach đúng nhất?

Đã trả lời

Theo như đầu đề, em muốn nói: tôi mua quyển sách này giá 1200 yên.
Em ban khoăn giữa 2 câu dưới.

私はこの本を1200円買いました。
私はこの本を1200円で買いました。
Câu nào thì đúng ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Câu 2 đúng, vì nếu thiếu “de” sẽ làm người nghe không xác định được rằng bạn mua quyển sách đó với giá 1200 yên. “De” là trợ từ có thể dịch là “bằng”. Vì vậy dịch nghĩa đen sẽ là ” tôi mua quyển sách đo bằng 1200 yên”.

Đã trả lời vào 22/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.