Sự khác nhau giữa “hundred”, ” a hundred” và ” one hundred”?

Đã trả lời

Các bác cho em hỏi sự khác nhau giữa “hundred”, ” a hundred” và ” one hundred” là gì? Trong các câu dưới đây, câu nào đúng?

 

1. The book has hundred pages.

2. The book has a hundred pages.

3. The book has one hundred pages.

 

Em thì em nghĩ câu 1 đúng, không biết có đúng ko?

Bình luận
Chấp nhận

Ví dụ số 1 sai, số 2 và số 3 đều đúng. Việc bạn chủ yếu dùng từ nào là tùy sở thích, nhưng a hundred thường được dùng nhiều hơn one hundred. Ngoài ra, còn có 1 dạng khác là an hundred thường được dùng hồi xưa, nhưng nay thì không còn được dùng nữa.

Google Ngram Viewer: a hundred, an hundred, one hundred:

RE: Sự khác nhau giữa

Đã trả lời vào 02/11/2016
Bình luận

Theo mình thì câu 2 và 3 là câu đúng.

Thực ra cách dùng từ này phụ thuộc vào ngữ cảnh: khi bạn nói ‘ a hundred’ hoặc ‘a million’, bạn đang chỉ về độ lớn, chứ không quan trọng số chính xác. Vd như khi bạn nói ‘a million reasons not to do this’, việc có chính xác bao nhiêu lí do  thực ra không quan trọng. Khi bạn nói ‘one million’ hoặc ‘one thousand’, bạn đang đưa ra số khá chính xác: ‘I’ve won a million dollar at the lottery’ hoặc ‘This village is one thousand inhabitants’.

Đã trả lời vào 02/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.