“would prefer” với “would like”

Các bạn ơi, cho mình hỏi sự khác nhau giữa 2 cấu dưới đây là gì vậy?

I would prefer to discuss the matter in private.

I would like to discuss the matter in private.

Mình thì thường dùng prefer cho các câu như “ I prefer Verona to Rome”. Trong câu thứ nhất ở trên, không có sự so sánh giữa 2 địa điểm khác nhau. Trong trường hợp đó, mình thường like hơn là prefer.

Có lý do nào để mình phải chọn 1 câu thay vì câu còn lại trong 2 câu trên không?

Bình luận
Chấp nhận

Nếu 1 người bắt đầu thảo luận cái gì đó với bạn ở nơi công cộng, dùng prefer sẽ thích hợp hơn, vì bạn đang ở tình huống có lựa chọn rõ ràng.

Nếu bạn mang đến một chủ đề mà không thực sự đi vào chi tiết thì dùng would like sẽ thích hợp hơn.

Nếu như có 1 lựa chọn, hoặc chủ đề đã được đưa ra trước đó, dùng prefer sẽ tốt hơn

Đã trả lời vào 03/11/2016
Bình luận

Like cho biết mong muốn được làm gì đó; prefer cho biết mong muốn làm việc gì đó hơn việc khác

Do vậy

I would like to discuss the matter in private.

Có nghĩa là tôi muốn thảo luận vấn đề trong không gian riêng tư, nhưng

I would prefer to discuss the matter in private.

Có thể có nghĩa là tôi muốn thảo luận vấn đề này trong không gian riêng tư hơn là công cộng

Nếu như bạn và mình muốn thảo luận vấn đề gì đó, và mình muốn thảo luận một cách riêng tư, mình có thể nói với bạn:

I would like to discuss this matter in private.

Tuy nhiên, giả sử mình chỉ nói:

I would like to discuss this matter with you.

Và chúng ta đang trong tầm nghe của người khác. Bạn có thể trả lời:

Okay, let’s talk about it.

Trong trường hợp này, mình có thể nói:

I would prefer to discuss the matter with you in private.

Trong từ điển New Oxford American Dictionary, động từ like được định nghĩa

wish for; want

trong khi prefer là

like (one thing or person) better than another or others 

 

Đã trả lời vào 03/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.