Khi nào thì nên dùng “ cannot” và “can’t”?

Khi viết nên dùng “can’t” hay “cannot”? hai từ này có thể thay thế hoàn toàn cho nhau trong mọi trường hợp không?

Bình luận
Chấp nhận

Về mặt ngữ pháp, bạn có thể dùng can’t thay can not hoặc cannot trong hầu hết các trường hợp. Tuy vậy, có 1 ngoại lệ, trong câu hỏi wh, bạn không nên rút gọn từ trừ khi bạn cũng thay đổi trật tự từ:

Why can’t I have some bacon? // câu này ổn
Why cannot I have some bacon? // không ổn, câu cổ 
Why can I not have some bacon? //câu này ổn, mặc dù trang trọng

Về văn phong, chọn dùng can’t hay cannot phức tạp hơn. Thông thường, mọi người thường dùng can’t trong văn nói và trong các đoạn văn không mang tính trangg trọng, trong khi cannot và can not dùng trong các văn bản hoặc bài nói trang trọng. Ngoài ra, cannot có thể dùng khi bạn cần phân biệt với can’t trong đoạn văn

Đã trả lời vào 08/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.