Still có thể dùng vs tương lai đơn đc ko ạ?

S + will + still + V dùng đc ko ạ?

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.