làm cách làm để phân biệt được khi nào dùng in order to và so that khi mình nhìn vào một câu nào đo cần chuyển sang mấy dạng đó

làm cách nào để có thể phân bệt được khi nào  dùng in order to và so that khi mình nhìn vào một câu bất kì cần chuyển sang mấy dạng đó. giúp minh nhanh nha, mình đg cần gấp.

 

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.