Khi nào thì nên dùng “like” thay vì “ as” trong câu so sánh?

Mình không nói đến like động từ, mà là like khi là giới từ/liên từ. VD, các câu sau có đúng không vậy?

– Do like we do.

– Like you wish.

– She is tall like your sister.

– She did like you said.

Hy vọng là các bạn không chỉ cho mình câu trả lời với các ví dụ trên mà cho nhiều trường hợp nhé.

Thank you so much 😀

Bình luận
Chấp nhận

Theo mình thì chẳng câu nào ở trên đúng cả.

Like có thể là giới từ, được dùng trước danh từ và đại từ để nói về sự giống nhau. Ví dụ:

He ran like the wind.

hoặc

A person like you knows that…”

As, ngược lại, là liên từ. As được dùng trước mệnh đề và trước 1 sự diễn đạt bắt đầu bằng 1 giới từ. Ví dụ:

Nobody knows her as I do.

hoặc

In 1939, as in 1914, everybody seemed to want war.

Tuy nhiên, trong tiếng Anh giao tiếp, like thường được dùng như 1 liên từ thay cho as, vì thế bạn có thể nghe thấy câu “ Do like we do” trong các cuộc hội thoại.

Câu thứ 3 sai bởi vì đó là câu so sánh, trong trường hợp đó bạn chỉ được phép dùng as thôi. Nếu ý bạn là cô gái đó cao, chị gái của bạn cũng cao, thì có thể dùng like, nhưng phải dùng dấu phẩy để ngăn cách câu (“She’s tall, like your sister.”).

Người ta cũng hay dùng as khi nói về chức năng hoặc vai trò của một cái gì đó. Ví dụ :

He works as a waiter.

hoặc

Don’t use that knife as a screwdriver.

Đã trả lời vào 17/11/2016
Bình luận

Dùng “like” khi so sánh các thuộc tính:

  • Spies like us.

Có rất nhiều loài động vật, nhưng chỉ có 1 số là giống với chúng ta.

  • She is tall, like your sister.

Cả chị bạn và “cô ấy” đều cao. She is tall as your sister sẽ là câu đúng ngữ pháp, nhưng nó có nghĩa là cô ấy cao bằng, hoặc cao hơn chị bạn, chứ không phải chỉ là cả 2 đều cao.

Trong các ví dụ khác của bạn, 2 từ as và like là đồng nghĩa, mặc dù “like” ít mang tính trang trọng hơn, có thể về mặt ngữ pháp không chính xác, nhưng người nghe vẫn hiểu được

  • Do like we do. / Do as we do.
  • Like you wish. / As you wish.
  • She did like you said. / She did as you said.

 

Đã trả lời vào 17/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.