Em có thắc mắc mọi người giúp với ạ

Cho mình hỏi  từ Salad và Cake là danh từ đếm được hay không đếm được vậy ạ 

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.