Những Macbook nào tương thích với OS X 10.11 El Capitan?

Có danh sách chính thức nào về các Macbook được hỗ trợ cho OS X El Capitan k?

Tớ hỏi để sẵn sàng tâm thế liệu có bất kỳ máy nào được hỗ trợ trên Yosemite mà lại không được hỗ trợ trên El Capitan hay không?

Đã hỏi vào September 14, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Không có yêu cầu chính thức nào được đưa ra từ phía Apple về các phần cứng hỗ trợ El Capitan cả.

Và cũng không có macbook nào mà lại được Yosemite hỗ trợ nhưng lại không được El Capitan hỗ trợ.

Đã trả lời vào September 14, 2016
Bình luận

Cậu cứ luôn nhớ là mọi máy hỗ trợ Mountain Lion (10.8) cũng hỗ trợ Mavericks (10.9), Yosemite (10.10), và El Capitan Developer Beta 1 (10.11). Rất khó xảy ra chuyện các yêu cầu hệ thống trong El Capitan sẽ thay đổi so với các yêu cầu từ bản beta cho nhà phát triển.

Tuy nhiên, một số các tính năng có thể không có trên các hệ thống trước đó .

Đã trả lời vào September 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.